Workshop tance kamigatamai

KDY: 25.6.201829.6.2018 OD 17:00 DO 19:30
KDE: restaurace MIyabi, Navrátilova 10, Praha 1

Workshop tance kamigatamai

Tanec Kamigata-mai je založen na taneční tradici divadla Noh, Kyogen či Kabuki a přejímá také pohyby loutek Bunraku. Všechna tyto odvětví byla prezentována muži, zatímco tanec Kamigata-mai většinou předvádějí ženy. Citlivost, jemnost a síla vlastní ženám se tak přidávají k mikrokosmu vyvinutému muži.

Kamigatamai se někdy nazývá Jiuta-mai, protože se předvádí za doprovodu jiuty (nejstarší forma shamisenu), třístrunného nástroje taktéž vyvinutého v oblasti Kamigata. Při provádění tohoto tance se klade vysoký důraz na vnější projev vnitřního prožitku.