Výstava kaligrafie dětí z Kliniky dětské hematologie a onkologie

KDY: 17.10.201623.10.2016
KDE: Vstupní hala děkanátu 2. LF UK, FN Motol

Výstava kaligrafie dětí z Kliniky dětské hematologie a onkologie

Pořádá Česko-japonská společnost a Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, ve spolupráci se studentským spolkem Motolák. Výstava je jedním z výstupů dlouhodobého projektu Kaligrafi e pro Motol. Dlouhodobou udržitelnost projektu můžete podpořit na účtu Česko-japonské společnosti: 15338004/2700, variabilní symbol 20151

Událost na Facebooku >>>